Käyttöehdot valmistajille

Nämä käyttöehdot sisältävät Ilona IT Oy:n verkkopohjaisena palveluna tarjottavan GDPR-sovelluskirjaston käyttöehdot.

KÄYTTÖEHDOT OHJELMISTOTOIMITTAJILLE

1. Käyttämällä GDPR-sovelluskirjastoa ja syöttämällä ja hallitsemalla ohjelmistotuotteita koskevia tietoja ohjelmistotoimittaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2. GDPR-sovelluskirjaston (jäljempänä "palvelu") on kehittänyt Ilona IT Oy (jäljempänä "Ilona" tai "palveluntarjoaja"), suomalainen ICT-jälleenmyyjä ja ohjelmistokehittäjä, joka (yksin tai yhdessä lisenssinantajiensa kanssa) omistaa palvelun immateriaalioikeudet, myöntää ohjelmiston ostajille pääsyn palveluun ja tarjoaa ohjelmistotoimittajille mahdollisuuden ylläpitää tietoja tuotteistaan palvelussa.

3. Ohjelmistotoimittajien odotetaan itse syöttävän ja ylläpitävän omia tuotteitaan koskevia tietoja palvelussa. Kuka tahansa palvelun käyttäjä voi myös ehdottaa muokkauksia tietoihin, joita tämä pitää virheellisinä.

4. Palveluntarjoaja ei oletusarvoisesti syötä tietoja ohjelmistotuotteista palveluun tai tarkista ohjelmistotoimittajien syöttämiä tietoja. Palveluntarjoaja varaa kuitenkin oikeuden syöttää julkisista lähteistä tai ohjelmistotoimittajilta saatuja tietoja sekä muokata ja poistaa virheellisiksi, puutteellisiksi tai sopimattomiksi katsomiaan tietoja.

5. Ohjelmistotoimittajan ei tule syöttää luottamuksellisia tietoja palveluun, vaan ainoastaan sellaisia tavanomaisia tuote- ja toimittajatietoja, jotka voidaan saattaa julkisesti saataville. Palveluun ei myöskään saa syöttää lainvastaista tietoa.

6. Palvelun tulee tarjota laadukasta tietoa ohjelmiston ostajille, joten ohjelmistotoimittajan tulee syöttää palveluun tarkkoja ja ajantasaisia tietoja. Tietoja tulee päivittää tarvittaessa tai palveluntarjoajan pyynnöstä.

7. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja itse palvelua. Tarvittaessa palveluntarjoaja voi keskeyttää palvelun tarjoamisen tilapäisesti tai pysyvästi.

8. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta palvelusta, sen toiminnasta, sen sisältämistä tiedoista, palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tuloksista tai palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on". Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään rahallisista, välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai hallinnollisista seuraamuksista (mukaan lukien tulon tai voiton menetys, liiketoiminnan tappiot, liiketoiminnan keskeytykset ja tietojen menetys), jotka ovat aiheutuneet sopimuksen tai näiden ehtojen rikkomisesta taikka palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua. Palvelun käyttöön, sopimukseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.