Tuote: Emill

Viimeksi muokattu 05.04.2024

MET-1-1.1 Kuka tiedot antoi?

Valmistaja/palveluntarjoaja

MET-1-2.1. Tuotteen lyhyt esittely

Emill is a mobile community application that provides powerful tools for collaboration between users both within and between organizations.

Tools for digital multimedia production, personal communication, theme-based discussion in open and closed groups are easily accessible.

The application can be used in training, as well as a centralized communal support platform.

Creating, compiling and sharing content and ideas has never been this easy!

MET-1-3.1 Esittelysivu (jos on)

1-5 sovellusta kuvaavaa luokkaa

Aktivointisovellukset, Keskustelukanavat, Oppimisalustat/-ympäristöt, Sosiaalinen media, Yhteistyöskentely

GEN-1-3.1 Onko palvelussa ikäraja käyttäjille?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Avoimen palvelun ikäraja on 18 vuotta, mutta organisaatiotileillä voidaan soveltaa alempaa ikärajaa

GEN-1-5.1 Valmistusmaa/palveluntarjoajan kotimaa

Suomi

GEN-1-6.1 ISO-sertifioinnit

Tyhjä/ei vastausta

GEN-1-7.1 Onko palvelusta asennettavissa mobiilisovellus?

iOS, Android

GEN-1-8.1 Lisenssityyppi

Nimetty käyttäjä, Organisaatiolisenssi, Muu

GEN-1-9.1 Onko virtualisointi mahdollista?

Ei
Lisätietoa (englanniksi)
Koska pilvipalvelu, virtualisoinnin mahdollisuutta ei tarvita.

GEN-2-1.1 Palvelukohtainen tietosuojaseloste (jos on)

GEN-2-2.1 Palvelun tietoturvakuvaus (jos on)

GEN-2-3.1 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Christian Alopaeus, christian@emill.fi

GEN-2-4.1 Onko palvelussa mainoksia tai linkkejä kaupalliseen palveluihin?

Ei

GEN-2-5.1 Käytetäänkö palvelussa evästeitä, joihin kysytään suostumus käyttäjiltä?

Ei

UMA-1-1.1 Käytetäänkö palvelua henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla?

Kyllä

UMA-1-2.1 Onko palvelun käyttäjähallinnassa vähintään kaksi käyttäjätasoa: ylläpitäjä ja peruskäyttäjä?

Kyllä

UMA-1-3.1 Voidaanko käyttöoikeudet rajata työntekijöiden työtehtävien mukaisesti eri käyttäjäryhmiin kohdistuvat oikeudet huomioiden?

Kyllä

UMA-1-4.1 Mitä vaihtoehtoja palvelussa on integroida käyttäjähallinta organisaation keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja kertakirjautumiseen (SSO)?

Tyhjä/ei vastausta

UMA-1-5.1 Onko kirjautuminen muiden palveluntarjoajien tunnuksilla mahdollista?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Google ja Apple

UMA-1-6.1 Voidaanko kirjautumisessa käyttää monivaiheista todentamista (MFA)?

Ei

UMA-1-7.1 Onko käyttäjien vahva tunnistautuminen mahdollista?

Ei

UMA-2-1.1 Tallentuuko kaikkien kirjautuneiden käyttäjien toiminnasta kattavat lokitiedot?

Kyllä

UMA-2-2.1 Tallentuuko lokiin kaikki henkilötietojen katselut?

Kyllä

TDP-1-1.1 Millaisia integraatioita (rajapintoja) järjestelmään liittyy ja miten ne on suojattu ulkopuolisilta?

Järjestelmää ei ole integroitu ulkoisiin palveluihin

TDP-2-1.1 Tapahtuuko kaikki palvelussa tehtävä henkilötietojen käsittely niin, että verkkoyhteys on salattu ja käyttäjä tai tiedonsiirron osapuolet varmistettu?

Kyllä

TDP-2-2.1 Onko palvelua mahdollista käyttää niin, että kaikki henkilötiedot tallentuvat ainoastaan salatussa muodossa?

Kyllä

TDP-3-1.1 Onko palvelun tietosisältö varmuuskopioitu vähintään kerran päivässä ja onko varmuuskopioinnin palauttaminen mahdollista tehdä tarvittaessa nopeasti?

Kyllä

TDP-4-2.1 Voidaanko monivaiheinen todennus (MFA) pakottaa päälle kaikille käyttäjille kirjautumisessa?

Ei

TDP-5-1.1 Asennetaanko palveluun liittyvien ohjelmistokomponenttien tietoturvapäivitykset säännöllisesti ilman viivytystä?

Kyllä

TDP-5-2.1 Onko tietoturvaa auditoitu ulkopuolisen tahon toimesta? Jos on, kenen toimesta?

Ei

TDP-5-3.1 Tehdäänkö palveluun säännöllisiä tietoturva- ja haavoittuvuustestauksia?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Tietoturva- ja haavoittuvuustestaukset ovat osa jatkuvaa ylläpito- ja kehitystyötä

DPR-1-2.1 Mihin rooliin palveluntarjoaja asemoi itsensä tietosuojan osalta?

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

DPR-1-4.1 Onko palveluun mahdollista asettaa käyttäjille näkyville asiakasorganisaation nimi sekä linkki sen oman tietosuojaselosteeseen?

Ei

DPR-1-5.1 Onko palveluntarjoajalla pääsy asiakasorganisaation tallentamiin henkilötietoihin?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Palveluntarjoaja tarjoaa osana palvelua aktiivista sisällöllistä tukea sekä sisältöjen luontia. Tästä johtuen palveluntarjoajan "superadmin" roolissa olevat henkilöt pääsevät asiakkaiden henkilötietoihin.

DPR-1-6.1 Syntyykö palvelun käytössä rekisteriä, jossa palveluntarjoaja on asiakasorganisaation kanssa yhteisrekisterinpitäjä?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Palveluntarjoaja tarjoaa aktiivista tukea asiakasorganisaatioille ja tässä ominaisuudessa tarvittaessa ylläpitää myös tunnuksia. Tässä tilanteessa palveluntarjoaja ja asiakas toimivat yhteisrekisterinpitäjinä ja -käsittelijöinä.

DPR-1-7.1 Syntyykö palveluntarjoajalle henkilötietorekisteriä käyttäjistä, jossa se on rekisterinpitäjä?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Asiakkaiden kirjautumistiedot tallennetaan käyttäjärekisteriin.

DPR-1-8.1 Onko palveluntarjoajalla ajantasainen lista henkilötietojen alikäsittelijöistä, josta ilmenee kunkin alikäsittelijän nimi, sijainti, käsittelytarkoitus ja mahdollinen siirtoperuste EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Kyllä

DPR-1-9.1 Linkki alikäsittelijöiden listaan (jos on)

Tyhjä/ei vastausta

DPR-1-10.1 Käsitteleekö palveluntarjoaja tai jokin sen alikäsittelijöistä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella?

Ei

DPR-1-11.1 Jos henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, millä perusteella henkilötietoja siirretään?

Ei vastausta
Lisätietoa (englanniksi)
Henkilötietoja ei käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella

DPR-1-12.1 Voiko henkilötietoja siirtyä kolmansiin ei-turvallisiin maihin kuten Yhdysvaltoihin?

Ei

DPR-2-1.1 Mitä henkilötietoja palveluntarjoaja käsittelee?

Nimi ja sähköpostiosoite

DPR-2-2.1 Onko palvelu tarkoitettu myös erityisten henkilötietojen (esim. terveystiedot) käsittelyyn?

Ei

DPR-2-3.1 Ovatko käyttäjiin liittyvät pakolliset ja vapaaehtoiset kentät määriteltävissä ylläpitäjän toimesta?

Ei

DPR-2-4.1 Tarjoaako palveluntarjoaja käyttäjille kattavat tiedot henkilötietojen käsittelystä palvelussa?

Kyllä

DPR-2-5.1 Käsitteleekö palveluntarjoaja henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti?

Kyllä

DPR-2-6.1 Mitä menetelmiä on käytössä, joilla varmistetaan, ettei tietoja käytetä muihin tarkoituksiin?

Tyhjä/ei vastausta

DPR-2-7.1 Onko palvelussa toiminto henkilötietojen pseudonymisointiin?

Ei

DPR-2-10.1 Tehdäänkö palvelun toiminnoissa profilointia, pisteytystä tai henkilöiden arviointia?

Ei

DPR-2-11.1 Käsitelläänkö käyttäjien sijaintitietoja?

Ei

DPR-2-12.1 Voiko palvelussa määritellä henkilötietojen säilytysajat tai sen kriteerit?

Ei

DPR-2-13.1 Voiko käyttäjien henkilötiedot anonymisoida poistamisen sijasta?

Kyllä

DPR-3-1.1 Onko palveluntarjoaja tunnistanut tietosuojamäärittelyissään kaikki palvelun käyttöön selvästi liittyvät henkilötiedot?

Ei vastattu

DPR-4-1.1 Vakuuttaako palveluntarjoaja, että rekisteröityjen oikeudet toteutuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Vakuutamme

DPR-4-4.1 Miten ja milloin henkilötiedot poistetaan?

Henkilötietoja ei poisteta automaattisesti. Yksityistiliä käyttävä käyttäjä voi poistaa oman tunnuksen itse ja organisaatiotunnukset poistetaan erillisten sopimusten mukaisesti.

DPA-1-1.1 Onko palveluntarjoajan kanssa mahdollista tehdä sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA)?

Kyllä; yksi vakioitu DPA-sopimus

DPA-1-2.1 Linkki DPA-sopimuksen vakiomalliin (jos on)

Tyhjä/ei vastausta

DPA-1-3.1 Onko DPA:ssa määritelty käsiteltävät henkilötiedot?

Kyllä

DPA-1-4.1 Onko DPA:ssa määritelty henkilötietojen käsittelytarkoitukset?

Kyllä

DPA-1-5.1 Voidaanko DPA:n yhteydessä antaa ohjeita, jotka palveluntarjoajan tulee huomioida henkilötietojen käsittelyssä?

Ei

DPA-1-6.1 Onko DPA:ssa sovittu, että palveluntarjoaja huolehtii salassapitovelvollisuudesta työntekijöilleen?

Kyllä

DPA-1-7.1 Onko DPA:ssa sovittu, että palveluntarjoaja sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja auditoinnin?

Kyllä

DPA-1-8.1 Onko palveluntarjoajalla nimetty yhteyshenkilö tietosuoja-asioihin liittyen?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Kehittäjän tietosuojavastaava vastaa Emill-palvelun tietosuoja-asioista

DPA-1-9.1 Onko DPA:ssa määritelty tietojen poisto?

Kyllä

DPA-2-1.1 Jos henkilötietojen käsittelyssä käytetään alikäsittelijöitä, onko EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattaminen ja riittävien suojatoimien toteuttaminen varmistettu sopimuksessa?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
Kehittäjä ei käytä alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn

DPA-2-2.1 DPA-sopimuksen mukaiset alikäsittelijät tai linkki alikäsittelijöiden listaan (jos on)

Tyhjä/ei vastausta

DPA-3-1.1. Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä kaikista tietoturvaloukkauksista

Kyllä

DPA-4-1.1 Käsitteleekö käsittelijä tai jokin sen alikäsittelijöistä henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolella?

Ei

DPA-4-2.1 Jos henkilötietoja käsitellään ETA-alueen ulkopuolella, millä perusteella henkilötietoja siirretään?

Ei vastausta

DPA-4-3.1 Jos henkilötietojen siirtoperusteena käytetään EU-komission vakiosopimuslausekkeita (SCC), mistä vakiolausekkeista on kyse?

Ei vastausta

DPA-4-4.1 Voidaanko henkilötietoja luovuttaa kolmannen maan viranomaisille?

Ei

DPA-4-5.1 Jos tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, onko palveluntarjoajalla dokumentaatiota, joka auttaa tietojensiirron vaikutusten arvioinnissa (transfer impact assessment, TIA)?

Ei vastattu

DPA-4-6.1 Jos tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mitä täydentäviä suojatoimia käytetään?

Tyhjä/ei vastausta
Tarkista puutteelliset kentät