Tuote: GDPR-sovelluskirjasto

Viimeksi muokattu 01.09.2023

MET-1-1.1 Kuka tiedot antoi?

Valmistaja/palveluntarjoaja

MET-1-2.1. Tuotteen lyhyt esittely

Sovelluskirjasto.fi / GDPR-library EU is Due Diligence tool for software buyers. We offer you as a software vendor possibility to maintain gdpr-information of your product in the library.

MET-1-3.1 Esittelysivu (jos on)

1-5 sovellusta kuvaavaa luokkaa

Järjestelmänhallinta ja tukiohjelmat, Tiedonhallinta- ja käsittely

GEN-1-3.1 Onko palvelussa ikäraja käyttäjille?

Ei

GEN-1-5.1 Valmistusmaa/palveluntarjoajan kotimaa

Suomi

GEN-1-6.1 ISO-sertifioinnit

Tyhjä/ei vastausta

GEN-1-7.1 Onko palvelusta asennettavissa mobiilisovellus?

Tyhjä/ei vastausta

GEN-1-8.1 Lisenssityyppi

Nimetty käyttäjä

GEN-1-9.1 Onko virtualisointi mahdollista?

Ei

GEN-2-1.1 Palvelukohtainen tietosuojaseloste (jos on)

GEN-2-2.1 Palvelun tietoturvakuvaus (jos on)

Tyhjä/ei vastausta

GEN-2-3.1 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tyhjä/ei vastausta

GEN-2-4.1 Onko palvelussa mainoksia tai linkkejä kaupalliseen palveluihin?

Ei

GEN-2-5.1 Käytetäänkö palvelussa evästeitä, joihin kysytään suostumus käyttäjiltä?

Ei

UMA-1-1.1 Käytetäänkö palvelua henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla?

Kyllä

UMA-1-2.1 Onko palvelun käyttäjähallinnassa vähintään kaksi käyttäjätasoa: ylläpitäjä ja peruskäyttäjä?

Ei
Lisätietoa (englanniksi)
Customers who have signed an agreement get basic user rights to the service.

UMA-1-3.1 Voidaanko käyttöoikeudet rajata työntekijöiden työtehtävien mukaisesti eri käyttäjäryhmiin kohdistuvat oikeudet huomioiden?

Ei
Lisätietoa (englanniksi)
There is no need to limit users' access rights in the service.

UMA-1-4.1 Mitä vaihtoehtoja palvelussa on integroida käyttäjähallinta organisaation keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja kertakirjautumiseen (SSO)?

Tyhjä/ei vastausta
Lisätietoa (englanniksi)
SSO integration is coming later.

UMA-1-5.1 Onko kirjautuminen muiden palveluntarjoajien tunnuksilla mahdollista?

Ei

UMA-1-6.1 Voidaanko kirjautumisessa käyttää monivaiheista todentamista (MFA)?

Ei

UMA-1-7.1 Onko käyttäjien vahva tunnistautuminen mahdollista?

Ei

UMA-2-1.1 Tallentuuko kaikkien kirjautuneiden käyttäjien toiminnasta kattavat lokitiedot?

Kyllä

UMA-2-2.1 Tallentuuko lokiin kaikki henkilötietojen katselut?

Kyllä

TDP-1-1.1 Millaisia integraatioita (rajapintoja) järjestelmään liittyy ja miten ne on suojattu ulkopuolisilta?

The service has a REST API. Use of the interface requires the conclusion of an agreement and a customer-specific password. An encrypted network connection is used for data transfer.

TDP-2-1.1 Tapahtuuko kaikki palvelussa tehtävä henkilötietojen käsittely niin, että verkkoyhteys on salattu ja käyttäjä tai tiedonsiirron osapuolet varmistettu?

Kyllä

TDP-2-2.1 Onko palvelua mahdollista käyttää niin, että kaikki henkilötiedot tallentuvat ainoastaan salatussa muodossa?

Ei

TDP-3-1.1 Onko palvelun tietosisältö varmuuskopioitu vähintään kerran päivässä ja onko varmuuskopioinnin palauttaminen mahdollista tehdä tarvittaessa nopeasti?

Kyllä

TDP-4-2.1 Voidaanko monivaiheinen todennus (MFA) pakottaa päälle kaikille käyttäjille kirjautumisessa?

Ei

TDP-5-1.1 Asennetaanko palveluun liittyvien ohjelmistokomponenttien tietoturvapäivitykset säännöllisesti ilman viivytystä?

Kyllä

TDP-5-2.1 Onko tietoturvaa auditoitu ulkopuolisen tahon toimesta? Jos on, kenen toimesta?

Ei

TDP-5-3.1 Tehdäänkö palveluun säännöllisiä tietoturva- ja haavoittuvuustestauksia?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
The data security of the server is regularly monitored.

DPR-1-2.1 Mihin rooliin palveluntarjoaja asemoi itsensä tietosuojan osalta?

Rekisterinpitäjä

DPR-1-4.1 Onko palveluun mahdollista asettaa käyttäjille näkyville asiakasorganisaation nimi sekä linkki sen oman tietosuojaselosteeseen?

Ei

DPR-1-5.1 Onko palveluntarjoajalla pääsy asiakasorganisaation tallentamiin henkilötietoihin?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
The service provider creates user accounts for the customer's employees and manages them.

DPR-1-6.1 Syntyykö palvelun käytössä rekisteriä, jossa palveluntarjoaja on asiakasorganisaation kanssa yhteisrekisterinpitäjä?

Ei

DPR-1-7.1 Syntyykö palveluntarjoajalle henkilötietorekisteriä käyttäjistä, jossa se on rekisterinpitäjä?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
The service provider creates user accounts for the customer's employees and manages them.

DPR-1-8.1 Onko palveluntarjoajalla ajantasainen lista henkilötietojen alikäsittelijöistä, josta ilmenee kunkin alikäsittelijän nimi, sijainti, käsittelytarkoitus ja mahdollinen siirtoperuste EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Kyllä

DPR-1-9.1 Linkki alikäsittelijöiden listaan (jos on)

Tyhjä/ei vastausta

DPR-1-10.1 Käsitteleekö palveluntarjoaja tai jokin sen alikäsittelijöistä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
In Macedonian co-operation firm

DPR-1-11.1 Jos henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, millä perusteella henkilötietoja siirretään?

Komission hyväksymät vakiolausekkeet (artikla 46:2(c) ja artikla 46:2(d))
Lisätietoa (englanniksi)
Personal data is primarily processed within the EU/EEA area only. Personal data may, however, be transferred outside the EU/EEA especially if a services provider we use is located outside the EU/EEA.

If personal data were to be transferred outside the EU/EEA to a country that is not included in the EU Commission's decision on an adequate level of data protection, we will make sure that the processing, transfer and storage of your data is carried out on the grounds required by law and with adequate protection mechanisms, such as using the standard contract clauses confirmed by the EU Commission.

DPR-1-12.1 Voiko henkilötietoja siirtyä kolmansiin ei-turvallisiin maihin kuten Yhdysvaltoihin?

Ei

DPR-2-1.1 Mitä henkilötietoja palveluntarjoaja käsittelee?

Company name (employer)
Name of the person
Email address
Username and password
Log history of data entries and edits in the service, mainly: (1) who entered/edited data, (2) entries/edits made, (3) time stamp – this data is collected to ensure reliability of data in the service
Customary contact and billing details required for billing and invoicing paid services
Customary correspondence with users

DPR-2-2.1 Onko palvelu tarkoitettu myös erityisten henkilötietojen (esim. terveystiedot) käsittelyyn?

Ei

DPR-2-3.1 Ovatko käyttäjiin liittyvät pakolliset ja vapaaehtoiset kentät määriteltävissä ylläpitäjän toimesta?

Kyllä

DPR-2-4.1 Tarjoaako palveluntarjoaja käyttäjille kattavat tiedot henkilötietojen käsittelystä palvelussa?

Kyllä

DPR-2-5.1 Käsitteleekö palveluntarjoaja henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti?

Kyllä

DPR-2-6.1 Mitä menetelmiä on käytössä, joilla varmistetaan, ettei tietoja käytetä muihin tarkoituksiin?

Tyhjä/ei vastausta

DPR-2-7.1 Onko palvelussa toiminto henkilötietojen pseudonymisointiin?

Ei

DPR-2-10.1 Tehdäänkö palvelun toiminnoissa profilointia, pisteytystä tai henkilöiden arviointia?

Ei

DPR-2-11.1 Käsitelläänkö käyttäjien sijaintitietoja?

Ei

DPR-2-12.1 Voiko palvelussa määritellä henkilötietojen säilytysajat tai sen kriteerit?

Ei
Lisätietoa (englanniksi)
The customer must inform the service provider when the data of its employees must be deleted.

DPR-2-13.1 Voiko käyttäjien henkilötiedot anonymisoida poistamisen sijasta?

Ei

DPR-3-1.1 Onko palveluntarjoaja tunnistanut tietosuojamäärittelyissään kaikki palvelun käyttöön selvästi liittyvät henkilötiedot?

Kyllä

DPR-4-1.1 Vakuuttaako palveluntarjoaja, että rekisteröityjen oikeudet toteutuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti?

Kyllä
Lisätietoa (englanniksi)
The service provider uses personal data of the customer's employees only in accordance with the agreement and GDPR.

DPR-4-4.1 Miten ja milloin henkilötiedot poistetaan?

The customer must inform the service provider when the data of its employees must be deleted.

DPA-1-1.1 Onko palveluntarjoajan kanssa mahdollista tehdä sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA)?

Ei

DPA-1-2.1 Linkki DPA-sopimuksen vakiomalliin (jos on)

Tyhjä/ei vastausta

DPA-1-3.1 Onko DPA:ssa määritelty käsiteltävät henkilötiedot?

Ei vastattu

DPA-1-4.1 Onko DPA:ssa määritelty henkilötietojen käsittelytarkoitukset?

Ei vastattu

DPA-1-5.1 Voidaanko DPA:n yhteydessä antaa ohjeita, jotka palveluntarjoajan tulee huomioida henkilötietojen käsittelyssä?

Ei vastattu

DPA-1-6.1 Onko DPA:ssa sovittu, että palveluntarjoaja huolehtii salassapitovelvollisuudesta työntekijöilleen?

Ei vastattu

DPA-1-7.1 Onko DPA:ssa sovittu, että palveluntarjoaja sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja auditoinnin?

Ei vastattu

DPA-1-8.1 Onko palveluntarjoajalla nimetty yhteyshenkilö tietosuoja-asioihin liittyen?

Ei vastattu

DPA-1-9.1 Onko DPA:ssa määritelty tietojen poisto?

Ei vastattu

DPA-2-1.1 Jos henkilötietojen käsittelyssä käytetään alikäsittelijöitä, onko EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattaminen ja riittävien suojatoimien toteuttaminen varmistettu sopimuksessa?

Ei vastattu

DPA-2.2.1 DPA-sopimuksen mukaiset alikäsittelijät tai linkki alikäsittelijöiden listaan (jos on)

Tyhjä/ei vastausta

DPA-3-1.1. Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä kaikista tietoturvaloukkauksista

Ei vastattu

DPA-4-1.1 Käsitteleekö käsittelijä tai jokin sen alikäsittelijöistä henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolella?

Ei
Lisätietoa (englanniksi)
There is no DPA agreement for the service

DPA-4-2.1 Jos henkilötietoja käsitellään ETA-alueen ulkopuolella, millä perusteella henkilötietoja siirretään?

Ei vastausta

DPA-4-3.1 Jos henkilötietojen siirtoperusteena käytetään EU-komission vakiosopimuslausekkeita (SCC), mistä vakiolausekkeista on kyse?

Ei vastausta

DPA-4-4.1 Voidaanko henkilötietoja luovuttaa kolmannen maan viranomaisille?

Ei

DPA-4-5.1 Jos tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, onko palveluntarjoajalla dokumentaatiota, joka auttaa tietojensiirron vaikutusten arvioinnissa (transfer impact assessment, TIA)?

Ei vastattu

DPA-4-6.1 Jos tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mitä täydentäviä suojatoimia käytetään?

Tyhjä/ei vastausta
Tarkista puutteelliset kentät